حجـاب از دیـدگـاه شهــدا

شاید شما هم یادتان بیاید، چند سال پیش، وقتی یک دختر بی‌حجاب در خیابان می‌دیدید کلی تعجب می‌کردید و آن روز توی خانه فقط حرف از آن دختر بود و حجاب و...! چقدر زود آن دوران گذشت و جای ما با آنها عوض شد!! چقدر زود همه چیز را فراموش کردیم، شعارهای دبستانی مان را: زن در حجاب چون گوهری است در صدف؛
شعرهای کتاب ها:
ای زن به تو از فاطمه این‌گونه خطاب است، ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است.

نوشته های روی دیوارها:
نکند خون شهدا فرش راه ما شود... گفتم شهید!

یعنی اگر شهدا زنده بودند و این چیزها را می‌دیدند چه می‌کردند؟!
مگر در ظاهر، غیر از این بود که برای گرفتن مرزها و پس گرفتن شهرهای‌مان رفتند،
اما آیا واقعا هدف‌شان این بود؟

ادامه مطلب