عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق؛
روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی مبارک باد